10 januari


2018

Kompetenssäkrad industri, Stockholm

Planeringsmöte med ESF-rådet och IF Metall kring det gemensamma stora ESF-projektet ”Kompetenssäkrad industri”. Möte för att lägga fast strukturerna för hur det 2,5 år långa projektet ska administreras och rapporteras. Under projekttiden ska fler än 200 industriföretag med upp till 50 anställda ha fått möjligheten att utforma ett effektivt arbetssätt för sin strategiska kompetensförsörjning, integrerat i kvalitetsledningssystemet och med avstamp i branschvalidering. Skärteknikcentrum hoppas att många företag inom den skärande bearbetningsbranschen tar chansen att utvecklas tillsammans och med handfast stöd från erfarna konsulter.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

11 januari


2018

Konferens om kompetensförsörjning, Oslo

Ingegerd Green, vd Skärteknikcentrum medverkar i Asker/Oslo (Norge) som talare på konferens om kompetensförsörjning i arbetslivet som arrangeras av norska LO och Virke (näst största arbetagivarorganisationen efter LO). Presentation av SKTC-modellen för validering och hur Sverige nu växlar upp med Svensk industrivalidering i ett partsgemensamt strategiskt framtidsarbete. Norge har kommit långt med en nationell kompetenspolitisk strategi som drivs av regeringen och utvecklats tillsammans med arbetsmarknadens parter. Deras intresse för vår branschvalidering är stort och det finns säkert en del länderna kan lära av varandra.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

12 januari


2018

Integration och strategisk kompetensförsörjning, Hok

Hooks Herrgård och frukostmöte om integration och strategisk kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin. Skärteknikcentrum kan med stolthet presentera det nationella och kvalitetssäkrade arbetet med BAS-konceptet för validering av yrkeskompetens och Industriteknik BAS som finns översatt till arabiska, farsi och engelska. En säker väg in i industrin för dem som har tidigare erfarenhet från industriarbete men saknar yrkeserfarenhet från Sverige.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

15 januari


2018

Svensk industrivalidering, Stockholm

Styrgruppsmöte med konsortiet bakom Svensk industrivalidering. Skärteknikcentrum arbetar tillsammans med industrins parter på nationell nivå för att stärka förutsättningarna för branschens arbetsgivare och medarbetare att möta kompetensutmaningen som följer bland annat i spåren av en snabb digitalisering och förändring av affärsmodeller och produktionsprocesser.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

16 januari


2018

Möte om frukostträffar och Stångsvarvningsforum, Värnamo

Första planeringsträffen med Kristina Sailer från Skärteknikcentrums medlemsföretag Wieland om både frukostträffar kring spännande teknikteman och ett Stångsvarvningsforum som planeras efter sommaren.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

16 januari


2018

Partnerskap för konkurrenskraft, Värnamo

Skärteknikcentrum medverkar på stormöte med samtliga företag i Värnamoregionen som deltagit i Campus Värnamos projekt “Partnerskap för konkurrenskraft” där Skärteknikcentrum tillsammans med Polymercentrum deltagit som branschföreträdare. Skärteknikcentrum hoppas på representation från skärteknikbranschen och att satsningen på att etablera Campus Värnamo som ett regionalt nav för strategiskt stöd för industrins utbildningsbehov kan få riktigt stort stöd.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

19 januari


2018

Strategisk kompetensförsörjning via validering i F-län, Värnamo

Projektledningsmöte med IF Metall Östbo Västbo i projektet ”Strategisk kompetensförsörjning via validering i F-län”. Planering och förberedelser har gjorts under hösten och under januari kommer processledaren Nils Svensson att kontakta Skärteknikcentrums medlemmar och andra företag i branschen för att erbjuda möjlighet till pilotvalidering och vägledning för hur man kan planera för kompetensutveckling kopplat till företagets behov på kort och medellång sikt. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket och företagen som deltar gör det kostnadsfritt.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

25 januari


2018

Smart Industri, Näringsdepartementet Stockholm

Skärteknikcentrum deltar tillsammans med IF Metall på möte med Näringsdepartementet för att diskutera Handlingsplan 2 Smart industri och hur olika insatser kan utformas så att industrins parter och Skärteknikcentrum som branschorganisation kan bidra på ett så bra sätt som möjligt till att de resurser som avsätts kommer ut bland företagen på ett effektivt sätt.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

31 januari


2018

Arbetet som CNC-tekniker idag, Kalmar

Lernia – ett av Skärteknikcentrums ackrediterade testcenter i Kalmar – arrangerar informationsmöte för utbildningsenheter i Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen. Skärteknikcentrum bidrar med information om vad det innebär att arbeta som CNC-tekniker på ett företag i vår bransch idag. Skärteknikcentrum berättar om arbetsuppgifter, utveckling och kompetenskrav och hur branschvalidering kan vara ett effektivt verktyg för utbildningssystemet och Arbetsförmedlingen.
Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green och Lasse Kjellberg