Vision

Genom aktiv samverkan med ledande produktneutrala aktörer utveckla skärteknisk kompentens och färdighet som ger Skärteknikcentrums medlemsföretag konkurrensfördelar i ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Teknikagendan

Med utgångspunkt från denna vision tillsammans med ett antal utmaningar för att nyttiggöra teknikverksamheten har olika förslag formulerats. Utmaningarna är formulerade enligt den nytta som ett medlemsföretag i Skärteknikcentrum kan ha av aktiviteten.

Temaseminarier ­– Hur kan Skärteknikcentrum göra ny teknik tillgänglig på ett överskådligt och lätt tillgängligt sätt?

Ingenjörsforum – Hur kan Skärteknikcentrum stötta medlemsföretagen i teknikspecifika frågor och problem?

Samverkansstruktur forskning – Hur utvecklar Skärteknikcentrum samverkan med ledande teknikutvecklare och teknik samordnare?

Utveckling av viktiga teknikområden – Hur kan Skärteknikcentrum och dess medlemmar tillsammans utveckla strategisk viktig teknikkunskap?

Industri 4.0 – Hur kan Skärteknikcentrum utveckla insatser med syfte att öka medlemsföretagens insikter om digitaliseringens möjligheter och skapa förutsättningar för ökad användning av digital teknik?

Skärteknisk handbok – Hur kan Skärteknikcentrum långsiktigt göra skärteknisk kunskap tillgängligt på ett strukturerat sätt och därmed användbart i vardagens beredningsarbete?

Teknikspaning – Hur kan Skärteknikcentrum underlätta för medlemmarna att fortlöpande få kvalitetssäkrade nyheter inom viktiga teknikområden?

Forskningsagendor – Hur kan Skärteknikcentrum fortsatt utvecklas till en viktig aktör inom nationell utveckling av det produktionstekniska området?

Teknikrådet

Teknikrådet har till uppgift att fortlöpande se över, revidera och utveckla Skärteknikcentrums Teknikagenda. I rådet eftersträvas en representation från Skärteknikcentrums medlemsföretag, forskningsutförare och storföretag.

Martin Ivarsson, Landeryds Mekaniska Verkstadsaktiebolag, medlemsföretag Skärteknikcentrum, ordförande
Peter Krajnik, Chalmers MCR, forskningsutförare
Goran Ljustina, Volvo Cars, storföretag
Olof Wixe, Dormer Pramet, verktygsleverantör
Björn Pehrsson, Steeltec Boxholm, materialleverantör

Rådet genomför initialt två möten per år och väljer själv ordförande. Mötena förläggs till olika företag inom Skärteknikcentrum eller dess nätverk för att på olika sätt lära känna verksamheten och dess utmaningar.